Leiderschap en ethiek; Een mooie en speelse wandeling met een ethische reflectie op leiderschap en gedrag

wandeling-vires-novi

Leiderschap en ethiek

<strong>Leiderschap en ethiek!</strong>
Plato en de antieke filosofen gingen ons voor: bijvoorbeeld het begrip democratisch leiderschap, waarbij de leiders van de polis (stadsstaat) door de burgers werden gekozen, stamt uit deze tijd! Plato heeft zelfs een universiteit opgericht waar men geschoold kon worden in leiderschap. Het was Plato die vond dat een filosoof ook een leider moest zijn. Het is niet vreemd dat de filosofen in deze tijd veelal de trendsetters waren van allerlei maatschappelijke/politieke ontwikkelingen. Tegenwoordig wordt anders tegen filosofen aangekeken

Leiderschap van een organisatie, is waarde gestuurd en normatief gedreven. Wat men ook doet of beslist, op welke wijze men medewerkers en/of collega’s ook aanspreekt, er zit altijd een normatief kader achter: socialisatie bepaald, contextueel bepaald, positioneel bepaald etc. Dit is vaak een onbewust proces: door wat word ik gedreven, met welke waarden wordt mijn leiderschap doorbloed? Wat zijn hierin mijn dragers?
Juist in een tijd waarbij snel, krachtig, maar ook met een hoge mate van sensitiviteit gehandeld moet worden, is het bewust omgaan van de waarde gerichtheid, de normativiteit van het handelen van de leidinggevende belangrijk!

‘De donkerste plekken in de hel zijn voorbehouden aan hen die zich afzijdig houden in tijden van morele crisis’ (citaat uit La Divina Comedia van Dante Alighieri, Florentijnse dichter, 1265-1321).

Aan de hand van het door Homerus geschreven mythologische verhaal van het Griekse heldenepos van Odysseus en zijn omzwervingen op zee, gaan we op de rand van het oude (bourgondische) Maastricht, Mosa Trajectum, de Latijnse betekenis voor oversteek bij de Maas en België een mooie mythologische wandeling maken. Het verhaal van Odysseus, die niet wenste te gehoorzamen aan de Goden, stortte van het ene onheil in het andere onheil, in zijn zoektocht om te overleven en terug te keren naar zijn vrouw en kind. Deze mooie landelijke omgeving met een heuse Duivelsgrot en een Verborgen Vallei, in de nabijheid van Chateau Neercanne met een schitterend zicht op Nederland en België. Het accent ligt op een ontspannen begeleide wandeling in een mooie landelijke omgeving, waarbij er in een beperkte groep, speels, bewust gereflecteerd wordt op het thema ’mijn leiderschap en ethiek/normativiteit.’ Het is geen training, wel een speelse verdieping op dit thema.

Tijdens deze wandeling, wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, die ook verbonden zijn met verschillende elementen, zoals de Duivelsgrot, vergezichten over Maastricht en België, op de route van deze wandeling.

Start: 9.30 uur, Chalet D’n Observant, Lage kanaaldijk 115, 6200 AA Maastricht
Einde: 17.00 uur.
Minimaal & maximaal
Aantal deelnemers: 5
Lunch: Gezien het karakter van de tocht wordt gevraagd zelf een lunchpakket mee te nemen.

Voorwaarden: Wandelschoenen zijn aan te bevelen;
• Geen zwaarwegende klachten bij het langere tijd lopen;
• Een compacte rugzak;
• Droog weer. Bij een grote kans op regen gaat de wandeling niet door;
• Voor noodgevallen een handzame paraplu;

Kosten: € 200,-

landschaprotswand

 

contact