(Maatwerk)training

(Maatwerk)training

De boom met de schijnbaar verborgen dierengezichten
De boom met de schijnbaar verborgen dierengezichten. Onder andere The Native Americans, de Noord-Amerikaanse indianen, beleefden een sterke eenheid met moeder natuur. De symbolen die zij in hun directe omgeving waarnamen zijn een weerspiegeling van hun eenheidsgevoel met hun Goden en moeder Natuur. In de afgebeelde boom zijn  wel 20 dieren te bekennen. Welke en hoeveel neem jij waar? Wat is jouw werkelijkheid? Welke realiteit, welke leerbehoefte, welke situatie wil je (samen) belichten én tegen het licht houden?

boom

Aanbod
Vires Novi biedt een verscheidenheid aan maatwerktrainingen al naar gelang de behoefte voor de professionals, management- en directieleden (zie ook Management Development):

  1. De (geaccrediteerde) Basis en Verdiepende Training Beroepscode en Tuchtrecht (jeugd- en gezinsprofessional) in het kader van de kwaliteitsregistratie bij SKJ;
  2. Cultuurdiscussies/bijeenkomsten;
  3. Studie- themadagen en brainstormsessies met een verscheidenheid aan thematieken;

Centraal hierin staat maatwerk.

 

contact